Dövizle Askerlik Başvurusu Için Gerekli Belgeler

Budapeşte Büyükelçiliği 05.09.2019

Vatandaşlarımızın dövizle askerlik başvurularıkapsamında ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sunulmuştur.

-https://dovizle.msb.gov.tr adresi üzerinden uzaktan eğitimin tamamlanması,

- 2 adet fotoğraf,

- 5.442,-Euro (Dövizli Askerlik Bedeli Başkonsolosluğumuzca tahsil edilecektir),

- 75,- Euro (Banka transfer ücreti),

- Nüfus cüzdanınızın 1 adet ön ve arka fotokopisi,

- Pasaportun fotoğraflı sayfasının fotokopisi.

- Çifte vatandaşlık sahipleri için mevcut pasaportlarının fotokopileri,

- Oturum (Tartózkodási Engedély) ve adres kartlarının (Lakcímkártya) birer adet ön ve arka fotokopisi.

- Macar Emekli Sandığı’ndan alınacak (Egészségbiztosítási Főosztály) sigorta primlerinin ödendiğini gösteren hizmet dökümü cetveli (E-104),(Sözkonusu belgede prim ödenen sürelerin ayrıntılı şekilde(tarihleriyle) toplam en az 36 aylık süreyi gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır)

- İşçi statüsündeki vatandaşlarımızın aktüel iş sözleşmelerinin aslı ve 1 adet fotokopisi,

- İşveren ve Serbest meslek sahibi vatandaşlarımız için, ilgili makamlardan alınacak ve noteronayı yaptırılacak şirketin halen aktif olduğunu gösteren Şirket Faaliyet Belgesi (Cégkivonat) ve İmza Sirküleri (Aláírási címpéldány),

gerekmektedir.

Önemli Not: Dövizle Askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, çalıştıklarını beyan ettikleri tarihler arasında kalan Türkiye’de geçirdikleri süreler, primi ödenmiş gün sayısı toplamından düşülecektir.

Başvuru sahibinin Türkiye'de geçirilen süreler çıkarıldıktan sonra sigortalı olarak 1.095 iş günü çalışmış olması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİLİĞİ

Pazartesi - Cuma

09:30-12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1.günü
20.8.2020 21.8.2020 Macaristan Cumhuriyet Bayramı
23.10.2020 23.10.2020 1956 Devrimi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel Bayramı