Budapeşte Büyükelçiliği

Posta adresi
1062 Budapest
Andrassy ut 123 /
Hungary
T:+36-1 478 91 30(Konsolosluk)

+36 1 478 91 00(Büyükelçilik)

F:+36-1 344 51 43
E: embassy.budapest@mfa.gov.tr

: Budapeşte Büyükelçiliği
: Budapeşte Büyükelçiliği

Görev Bölgesi :

Bütün Macaristan