Sosyal Güvenlik Anlaşması Bilgi Notu

Budapeşte Büyükelçiliği 10.01.2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti arasındaimzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ilişkin hazırlanan bilgi notuSosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmakla ekte sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur

İlgili Dosyalar

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI BİLGİ NOTU.pdf