Dövizle Askerlik Başvurusu Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

Budapeşte Büyükelçiliği 12.12.2018

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında hak sahibi olan vatandaşlarımızın işlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan “Dövizle Askerlik Hizmeti İşlemlerinin Uygulama Esasları" hakkındaki duyurusu ekte sunulmaktadır.

MSB tarafından Uzaktan Eğitim çalışmalarının tamamlandığı ve dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "Uzaktan Eğitim Portalı"nın 11 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği duyurulmuştur.

T.C.BUDAPESTE BÜYÜKELÇİLİĞİ

İlgili Dosyalar

ek-1 Basın duyurusu.pdf