Dövizle Askerlik Konusunda Yapılan Yasal Değişiklikler Hakkında Duyuru

Budapeşte Büyükelçiliği 10.02.2016

Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarını düzenleyen 6661 sayılı Kanun 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yasayla birlikte, 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olan dövizle askerlik bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak, Askerlik Kanununa eklenen geçici 53. maddede bu konuyabazı istisnalar getirilmiştir. Konuyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

1)38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapanlar:Bu yükümlülerin, daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarının bile 1000 Avro'nun üzerinde olması nedeniyle, Dış Temsilciliklerimize başvuru yapmalarını gerektiren herhangi bir husus bulunmamaktadır. Sözkonusu kişilerden, T.C. Merkez Bankası kayıtlarında 1000 Avro ve üzerinde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi yapılacaktır. Yapılan ödemelerin 1000 Avro üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir.

2)38 yaşını tamamlamamış vedaha önce hiçdövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

3)38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanlar: Daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarıbile 1000 Avro'nun üzerindeolanbu kişiler, başvuru tarihi itibariyle dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru yapmak suretiyle herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlikten yararlanabilirler.

4)38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

Saygıyla duyurulur.

Budapeşte Büyükelçiliği, 10 Şubat 2016