Tisztelettel Emlékezünk Halálának 51.évfordulója Alkalmából A Magyar Újságíró És Író Orbók Attilára.

Budapeşte Büyükelçiliği 05.10.2015

Orbók Attilának jelentős érdemei vannak az 1915-ös események magyar népnek történő hiteles tolmácsolásában.

Orbók 1916-ban eredeti dokumentumok alapján “Igazság az örmények forradalmi mozgalmáról" címmel könyvet írt néhány örmény csoportnak az oszmán állam ellen kifejtett tevékenységéről. A könyvben bemutatásra kerül, hogy a vallásszabadságot és egyéb állampolgársági jogokat élvező oszmán örményekből formálódó fegyveres csapatokat miként használták az Antant-államok saját politikai haszonszerzésük érdekében, továbbá hogy miként torkollottak tragédiába a négyszáz éve oszmán állampolgárként élő örmények lázadásai.

Orbók tárgyilagos módon foglalja össze a könyvében, hogy egyes államok, Oroszországgal az élen, az örmény csapatok mozgatásával miként igyekeztek az Első Világháború okozta nehéz körülményekkel küzdő Oszmán Birodalom belpolitikájába avatkozni, továbbá rávilágít, hogy az állam érdekében és a keleti tartományokban élő állampolgárainak biztonsága okán az oszmán kormánynak a kitelepítési döntés meghozatalán kívül nem maradt más választása. Részletesen beszámol arról is, hogy az oszmán vezetés a más vidékekre áttelepített örmény lakosság élet – és vagyonbiztonságának szavatolása érdekében milyen intézkedéseket hozott, továbbá milyen büntetéseket szabtak ki az ezen intézkedéseket figyelmen kívül hagyó oszmán hivatalnokokra és más illetékesekre. Könyvének végkövetkeztetése, hogy mindezek alapján nem beszélhetünk az örménység szisztematikus megsemmisítésére irányuló politikáról.

Orbóknak e könyvéről Dr. Yücel Namal, a Zonguldaki Bülent Ecevit Egyetem munkatársa figyelemreméltó tanulmányt jelentetett meg a "Review of Armenian Studies" nevű folyóiratban (30.évf., 2014,101-110).

Tisztelettel és hálával emlékezünk ez alkalomból Orbók Attilára és mindarra a szellemi hagyatékra, melyet Magyarországon hagyott.

Török Köztársaság Budapesti Nagykövetsége


Related Documents

Armenian Studies 2014 issue about Attila Orbak page 101 110.pdf

Attila Orbok book cover sheet.pdf

Atatürk

Monday - Friday

09:30-12:30
1/1/2022 1/1/2022 New Year's Day
3/14/2022 3/15/2022 National Day
4/15/2022 4/18/2022 Good Friday-Easter
5/1/2022 5/1/2022 Labour Day
5/2/2022 5/2/2022
6/5/2022 6/6/2022 Pentecost
7/9/2022 7/9/2022
8/20/2022 8/20/2022 National Day
10/23/2022 10/23/2022 National Day/Anniversary of the Revolution 1956
10/29/2022 10/29/2022
10/31/2022 11/1/2022 All Saints' Day
12/24/2022 12/26/2022 Christmas