Duyuru - 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Budapeşte Büyükelçiliği 28.08.2015

Değerli Vatandaşlarımız,

298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” uyarınca, 1 Kasım 2015 Pazar günü ülkemizde gerçekleştirilecek 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde Büyükelçiliğimizde açılacak sandıklarda oy kullanabilmeleri için vatandaşlarımızın yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlarının bulunması gerekmektedir.

Yurtdışı seçmen kayıtları, vatandaşlarımızın ikamet ettikleri ülke/şehirdeki Konsolosluklarımıza müracaatla, adres beyanında bulunmaları halinde mümkün olabilmektedir.

Vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen Kütüklerinde kayıtlarının olup olmadığını, internet ortamında Yüksek Seçim Kurulu’nun veri tabanında (www.ysk.gov.tr) sorguladıktan sonra, kaydı olmayanların Nüfus Hüviyet Cüzdanı, İkamet izin Belgesi ve pasaportlarıyla birlikte Konsolosluk Şubemize müracaatla kayıtlarını yaptırmaları uygun olacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili olarak almış olduğu 1541 Sayılı Karar uyarınca seçim takvimi aşağıdaki gibi gerçekleşecektir;

31.8.2015 tarihinde Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının güncellenmesi durdurulacaktır,

2.9.2015 tarihinde Yurtdışı Seçmen Kütüğü (www.ysk.gov.tr) adresinden ilan edilecek ve Türkiye saati ile 08.00’den itibaren itirazlar başlayacaktır,

10.9.2015 tarihinde (saat 17.00), Yurtdışı Seçmen Kütüğünün (
www.ysk.gov.tr
) adresinden yapılan ilanın sonlandırılarak bu durumun tutanak alatına alınması ve Yurtdışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazlar sonlandırılacaktır,

11 EYLÜL

- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

13 EYLÜL

-Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü,

14 EYLÜL

- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi ve bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123),

15 EYLÜL

- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).

16 EYLÜL

- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123),

17 EYLÜL

-Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00),

19 EYLÜL

-İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,

20 EYLÜL

-Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),

21 EYLÜL

-Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması,

28 EYLÜL

-Yüksek Seçim Kurulunca; a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması,

29 EYLÜL

-Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması,

4 EKİM

-Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜM VATANDAŞLARIMIZ GÜMRÜK KAPILARINDA 8 EKİM-1 KASIM 2015 TARİHLERİ ARASINDA OY KULLANABİLECEKLERDİR.

26.DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNİN BÜYÜKELÇİLİĞİMİZDE HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ, YSK’NUN KARARINA GÖRE, AYRICA DUYURULACAKTIR.

Saygılarımızla,

Budapeşte, 28.08.2015


Pazartesi - Cuma

09:30-12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1.günü
20.8.2020 21.8.2020 Macaristan Cumhuriyet Bayramı
23.10.2020 23.10.2020 1956 Devrimi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel Bayramı