Birleşmiş Milletler Teşkilatında Vatandaşlarımız Için Iş Imkânı

Budapeşte Büyükelçiliği 12.06.2014

Birleşmiş Milletler Sekretaryası, personel istihdam politikası çerçevesinde bu yıl Türkiye'de de bir personel alım sınavı açacaktır. 4 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da yapılacak olan sınava ilişkin Basın Bilgi Notu ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

BASIN BILGI NOTU.docx