Türkiye Cumhuriyeti

Budapeşte Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Seçimler İçin Adres Beyanı , 31.10.2013

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" uyarınca, ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halk oylamalarında bulundukları ülkelerde açılacak sandıklarda oy kullanabilmelerini teminen, Konsolosluklarımıza müracaatla adres beyanında bulunmaları önem taşımaktadır.

 

Vatandaşlarımızın yurt dışında oy kullanabilmeleri için seçmen kütüklerine kayıt, adres beyanıyla mümkündür. Bu itibarla, vatandaşlarımızın internet ortamında isimlerinin  Yurtdışı Seçmen Kütüklerinde yer alıp almadığını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) veri tabanında  (http://www.ysk.gov.tr/ysk/YdSecmen/YdSecmen.html) sorguladıktan sonra, kaydı olmayanların, Konsolosluk Şubemizle irtibata geçerek adres beyanında bulunmaları, ileride ortaya çıkması muhtemel sorunların bertaraf edilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

Budapeşte Büyükelçiliği