Türkiye ile Macaristan Arasındaki İkili Ticaret, 23.3.2018

Macaristan ile ikili ticaret hacmimiz 2017 yılında yaklaşık olarak 2,597 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ticaret dengesi Macaristan lehine seyretmektedir. Bu çerçevede 2017 yılı ihracatımız 1.080 Milyar Dolar ikenaynı dönemdeithalatımız 1,516 Milyar Dolar düzeyinde olmuştur.

Ancak, son 10 yıl verileri incelendiğinde, iki ülke arasındaki dış ticaret dengesi Macaristan lehine olmakla birlikte giderek Türkiye lehine değişim gösterdiği görülmektedir. Macaristan’a ihracatımız 2016 yılında bir önceki yıla kıyasa%16,9 artış gösterirken, 2017 yılında%26,9 oranında artış göstererek 1 milyar Doları aşmıştır. Macaristan’dan yaptığımız ithalat ise2016 yılında bir önceki yıla kıyasla %0,6 düşüş göstermiştir, 2017 yılında ise bir öceki yıla kıyasla %16,6 oaranında bir artış göstererekyaklaşık 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.