Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü Değişikliği

Budapeşte Büyükelçiliği 21.12.2018

1. 6 Kasım 2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM)İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile AYM'ye bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında bazı değişiklikler yapılmış olup, sözkonusu değişiklikler 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecektir.

AYM Başkanlığı'nın konuya ilişkin yazısı ikinci maddede aynen, bireysel başvuru formu ise ekte sunulmaktadır.

2."Anayasa'nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 'Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir'.

Anayasa'nın anılan hükmüne dayalı olarak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü yürürlüğe girmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59 ila 84. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bireysel başvuru sayılarındaki artış ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu değişikliklerin başvuruların kalitesini artırarak başvurularda ifade edilen taleplerin gözden kaçmamasına, ilgili kişilerin bilgilerine daha hızlı ve doğru şekilde ulaşılmasına, uygulamada karşılaşılan kimi tereddütlerin giderilmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir.

Anılan gerekçelerle 6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler doğrultusunda;

- Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan ve ekte gönderilen başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,

- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,

- Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,

- Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.”

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Bireseysel başvuru formu.pdf

Pazartesi - Cuma

09:30-12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1.günü
20.8.2020 21.8.2020 Macaristan Cumhuriyet Bayramı
23.10.2020 23.10.2020 1956 Devrimi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel Bayramı