Bedelli Askerlik Uygulamasi Duyurusu

Budapeşte Büyükelçiliği 24.08.2018


3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 55’inci madde ile getirilen “Bedelli Askerlik Hizmeti” uygulamasına ait esaslar aşağıda sunulmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

- 01 Ocak 1994 (dahil) önce doğmuş ve henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak (Mahkemelerce resmi hastane kayıtlarına göre yapılmış yaş düzeltmeleri haricindekiler dikkate alınmayacaktır);

- Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlar için yaş şartını taşıyor olmak;

- 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak ve 15.000 Türk Lirasını ilgili banka hesaplarından birine ödemek;

- Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) belirlenecek celp dönemlerinde 21 günlük temel askerlik eğitimini tamamlamış olmak;

- 3 Ağustos 2018 tarihinden önce silah altına alınmadan, “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak.

YÜKÜMLÜLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1. Başvuru işlemleri yükümlü veya adına vekalet verilmiş yetkili vekilleri aracılığıyla şahsen yapılmalıdır. Posta yoluyla başvuru yapılamaz.

2. Konsolosluk Şubemizde adres kaydınız yoksa, başvurunuz sırasında öncelikle “Adres Beyanı” yapmanız gerekmektedir.

3. Tüm yükümlüler ilk başvurularını e-Devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapacaklardır. E-devlet üzerinde açılacak “ASAL Bedelli Başvurusu” linkinden hak sahibi olup olmadığınızı görmeniz gerekmektedir.

(E-Devlet şifreniz yoksa veya kaybetti iseniz şahsen başvurmanız halinde ücretsiz olarak Konsolosluk Şubemizden alabilirsiniz)

4. Yükümlü, hak sahibi ise E-devlet üzerinden adına düzenlenmiş “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ni üç (3) nüsha olarak çıkartacaktır.

Daha önce askere sevk evrakı almış ancak sevk edildiği birliğe katılmamış olanlar, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar, “Bakaya” durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-Devlet üzerinden “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” alamayacaklardır.

Bu durumda olanların hak sahibi olup olmadıklarının tespiti amacıyla en kısa sürede Konsolosluk Şubemize müracaat etmeleri gerekmektedir. Yükümlünün evrakı en seri vasıta ile askerlik şubesi başkanlığına gönderilecek, askerlik şubesi başkanlığından gelecek cevaba göre hak sahibi olunduğunun tespiti halinde aşağıda kayıtlı işlemler gerçekleştirilecektir (Askerlik şubesi ile yapılacak her türlü yazışmanın posta bedelinin yükümlü tarafından karşılanması gerekmektedir).

5. “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ile Konsolosluk Şubemize müracaatınızı takiben adınıza “Başvuru Dilekçesi” ve “Yurtdışı Ödeme Belgesi” tanzim edilecektir. (Başvuru esnasında iki adet vesikalık fotoğraf ve üzerinde T.C. kimlik numaranız bulunan pasaport, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartınızı getirmeyi unutmayınız.)

6. “Yurtdışı Ödeme Belgesi”nde kayıtlı banka hesaplarından birine 15.000 (onbeşbin) Türk Lirasının eksiksiz olarak yatırılması (transfer edilmesi) ve işleme ait üç (3) nüsha dekont alınması gerekmektedir. (Yabancı banka üzerinden transfer yapıldığı zaman oluşacak komisyon, vergi, provizyon, kur farkı, döviz çeviri ücreti vb. kesintiler yükümlü tarafından ödenecektir. Türkiye’deki banka hesabına net olarak en az 15.000 (onbeşbin) Türk Lirasının yatırılmasının sağlanması tamamen yükümlünün sorumluğundadır.)

7. Ödemeyi yapacağınız bankanın düzenleyeceği dekont üzerinde aşağıda kayıtlı bilgilerin yer alması zorunludur.

• T.C. Kimlik Numaranız

• Adınız ve Soyadınız

• Telefon numaranız (Varsa vekilinizin)

• Ödenen bedel tutarı

• “BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİDİR” açıklaması

8. “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ve ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekontun aslını Konsolosluk Şubemize teslim etmenizi takiben düzenlenecek başvuru belgeleri en seri vasıtayla işlemi yapacak askerlik şubenize gönderilecek, bir örneği de size verilecektir (Askerlik şubesi ile yapılacak her türlü yazışmanın posta bedelinin yükümlü tarafından karşılanması gerekmektedir).

Temel askerlik hizmetine yönelik yoklama, celp ve sevk faaliyetleri bedelli askerlik başvuru tarihinin sona ermesini (3 Kasım 2018) müteakip yürütülecektir. Bu kapsamda müracaatı uygun görülenlerin celp dönemleri ve sevke tabi yükümlü listeleri Askeralma Genel Müdürlüğünce duyurulacaktır. Celp dönemi ve birlik yerleri belirlenen yükümlülerden yoklaması bulunmayanların yoklamaları, belirlenen celp döneminin başlangıcından 15 gün önce YURT İÇİNDE yapılacaktır. Daha önceden yoklaması yapılmış olan yükümlüler tekrar yoklamaya tabi tutulmayacaklardır.

Pazartesi - Cuma

09:30-12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1.günü
20.8.2020 21.8.2020 Macaristan Cumhuriyet Bayramı
23.10.2020 23.10.2020 1956 Devrimi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel Bayramı