Yurtdışında Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Öğrenimlerin Ardından Alınan Diplomaların Ülkemizde Tanıma Ve Denklik Işlemleri

Budapeşte Büyükelçiliği 04.04.2018

Yurt dışında ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerin ardından alınan diplomaların ülkemizde tanıma ve denklik işlemlerine ilişkin olarak,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)'tenalınan bir yazıda özetle aşağıdaki hususlara değinilmektedir:

- Yurt dışında yükseköğrenim görmeyi tasarlayan kişilerin yurtdışında eğitime başlamadan önceYÖK'ten söz konusu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair resmi bir belge temin etmeleri gerekmektedir.

- Söz konusu belgenin temin edilmeden yükseköğrenimlerini tamamlayıp diploma alarak ülkemize dönmeleri durumunda kişilerin başvurularının ülkemizde reddedileceği gibi, emek ve para harcayarak gördükleri öğrenimleri de boşa çıkacaktır.

- Denklik işlemlerinde "denklik verme”, "ret” ve alınan eğitimin yetersiz olması durumunda "yeterlilik” düzeyini belirlemeye yönelik uygulamaları içeren işlemler yapıldığı,bu nedenle denklik işlemlerinin uzun süre aldığı ve denklik almanın zor olduğu konusunda bazı kesimlerden şikâyetler alınabildiği, ancak, kendi diplomamızın ve iş gücü piyasamızın kalitesini korumak adına, mevzuat çerçevesinde incelenen her başvuruya denklik verilmesinin beklenmemesi gerekmektedir.

- Denklik işlemlerinin uzun süre almasına sebep olan iki ana faktörden birisi diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma süreci olup, yükseköğretim alt yapısı güçlü üniversitelerden kısa sürede teyitlerin alınabilmekte, ancak alt yapısı zayıf, savaş ve ilhak durumu olan ülkelerden teyit bilgisinin gelmesinin uzun süre alabilmekte ya da teyitin hiç gelmemekte, bu nedenle, teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denklik işlemlerinin uzun sürebilmekte,bu alanda iyileştirmeler yapmak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmaya devam edilmektedir.

- Süreci uzatan diğer önemli faktör ise akademik seviye yeterlilik düzeyini tespit etme süreci olup,bu sürecin ise üniversiteler, ÖSYM, 15 değişik alanda oluşturulmuş Bilim Alanı Danışma Komisyonları marifetiyle yürütüldüğü, dolayısıyla denklik işlemlerininYÖK Başkanlığınezdinde yürütülen ancak tek elden sonuçlandırılan bir süreçolmadığı,YÖK Başkanlığınca bu süreci kısaltmaya yönelik de yenilikler yapılmaktadır.

- YÖK Başkanlığınca, yurt dışından alınan diplomaların denklik ve tanıma işlemlerinde, başvuru sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak, işlem sürecini kısaltmak ve başvuru maliyetini düşürmek amacıyla birçok teknolojik yeniliğe imza atıldığı, başvuruların e-Devlet kapısı veya YÖK'ün web sitesindeki Denklik Bölümü üzerinden online şekilde yapılabilmesine yönelik hizmet başlatılmıştır.

Diğer yandan, Tanıma ve Denklik İşlermlerine ilişkin tanıtıcı broşürler ekte sunulmaktadır.

İlgilenen vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

Tanıma ve Denklik Konusunda Bilgilendirme.pdf

6_Yurt disi Diploma Denklik Surecleri.pdf

4_diploma denklik surecleri_tr.pdf

5_diploma denklik surecleri_en.pdf

Pazartesi - Cuma

09:30-12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1.günü
20.8.2020 21.8.2020 Macaristan Cumhuriyet Bayramı
23.10.2020 23.10.2020 1956 Devrimi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel Bayramı