Türkçe Yeterlilik Sınavı

Budapeşte Büyükelçiliği 09.05.2016

Yunus Emre Enstitüsütarafından her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında Yunus Emre TürkKültür Merkezleri'nin bulunduğuülkelerde Türkçe Yeterlik Sınavıyapılmaktadır.

28 Mayıs 2016tarihindedüzenlenecek bir sonrakiTürkçe Yeterlilik Sınavıyla ilgili duyuru ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

Türkçe Yeterlilik Sınavı.pdf