Ticaret Müşavirliğimizde Eleman İstihdamı

Budapeşte Büyükelçiliği 23.12.2015

T.C.BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

DUYURU

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Ofisinde istihdam edilmek üzere nitelikli yerel personel (uzman) aranmaktadır.

Adayların; tercihen işletme, ekonomi, hukuk, mühendislik alanlarında asgari dört yıllık üniversite mezunu olması, çok iyi derecede Türkçe, Macarca ve İngilizce bilmesi, bilgisayar teknolojisi ve ofis programlarına hakim olması (word, excel, powerpoint vb.), görevin gereklerini yerine getirebilecek şekilde; dinamik, girişken olması, seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaydan istenir), herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, kamu haklarından yoksun bulunmaması,Macaristan vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olması, TC. vatandaşı erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünün bulunmaması vebaşvuru tarihinde 40 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

İş Tanımı: Piyasa araştırması ve sektörel analiz raporlarının hazırlanması; firma bilgilerinin veri tabanında saklanması, bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Macar makamlarıyla rutin yazışmaların yapılması, ekonomik gündemin takibi ve raporlanması, heyet ağırlama ve organizasyonu, firmaların bilgilendirilmesi ve eşleştirilmesi.


Ticaret Müşavirliğine yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerin Türkçe tercümeleriyle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.a) Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (irtibat bilgilerineyer verilmelidir)


b) Özgeçmişi (CV)


c) Kimlik örneği

d) Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş olanlar için EğitimMüşavirliklerinden/Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”)

e) Sabıka sicil kaydı

f) Varsa referans mektubu

g) Bir adet renkli vesikalık resim (son altı ay içinde çekilmiş)

Başvuru Usulü : Başvuruların posta ile veya elden (saat 10:00-17:00 arası)

1062 Budapest Andrassy ut 123 / Hungary

adresine, 18 Ocak2016 günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

İşe Alınma:

Son başvuru tarihinden itibaren, adaylar arasında yapılacak ön eleme sonrasında, Ticaret Müşavirliği nezdinde oluşturulacak Komisyon tarafından göreve alınmaya hak kazanacak aday, yazılı sınav ve/veya mülakat yoluyla belirlenecektir.


Not:
İşe başlama aşamasında ilave belgeler istenebilecektir.


Pazartesi - Cuma

09:30-12:30
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 10.4.2020 Paskalya
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Küçük Paskalya
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1.günü
20.8.2020 21.8.2020 Macaristan Cumhuriyet Bayramı
23.10.2020 23.10.2020 1956 Devrimi Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2020 26.12.2020 Noel Bayramı