Oyunuzu Nasıl Kullanacaksınız?

Budapeşte Büyükelçiliği 07.05.2015

2015 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarını teminen sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, yurt dışında yaşayan seçmenlerin bilgilendirilmesi amacıyla; YSK'nın " www.ysk.gov.tr " portalındaki "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümüne “Oyunuzu Nasıl Kullanacaksınız” başlığı altında bir dosya eklenmiştir.

Anılan dosyaya

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/docs/2015MV-YurtDisiOy-Kullanma.pdf

linkinden ulaşmak mümkün olacaktır.

Seçmen vatandaşlarımızın kişisel bilgi girişi ve seçimler hakkında bilgi edinmeleri için, beraberlerinde Nüfus Hüviyet Cüzdanlarımevcut iken YSK web sayfasında gerekli kontrolleri yapmaları önem arzetmektedir.

Vatandaşlarımzıa saygı ile duyurulur.

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği