2015 Milletvekil Seçimleri - Adres Beyanı Konusunda Karşılaşılan Durumlar

Budapeşte Büyükelçiliği 23.03.2015

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınanduyuru metninde;Yurt Dışı Seçmen Kütüğü üzerinde yapılan incelemede 8 Kasım 2014 ile 10 Mart 2015 tarihleri arasında adres beyanında bulunan bazı vatandaşlarımızın (adres beyanlarını bağlı bulundukları temsilcilikler dışındaki temsilciliklere yapanların) oy kullanacağı yer olarak adresinin bağlı olduğu temsilcilik bilgisi yerine adres beyanında bulunduğu temsilciliğin kaydedildiğinin tespit edildiği, bu şekildeki hatalı kayıtların, seçmen kütükleri askıya çıkarıldığı için YSK tarafından re'sen düzeltilemeyeceği, seçmenlerin www.ysk.gov.tr adresinden kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol ederek, kaydı olmayan veya bu şekilde temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın askı süresi bitimine (27 Mart 2015 Cuma günü Türkiye saati ile saat 17.00' a) kadar en yakın temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Vatandaşlarımızın dikkatine saygı ile sunulur.

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği