Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar Avrupa Konseyi Şartı

Budapeşte Büyükelçiliği 10.09.2014

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Delegeleri tarafından 22 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen "Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar Avrupa Konseyi Şartı"na ilişkin Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararının,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza duyurulması istenen metinlerinin

"https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=del1189&Language=lanEnglish&Site=CM&lang=en

internet adresinden temin edilmesi mümkündür.

Avrupa Konseyi Yeni Sosyal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen sözkonusu Tavsiye Kararı, Avrupa Konseyi tarafından son yıllarda kabul edilmiş en önemli sosyal politika belgelerinden birisidir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

Tavsiye Karar.pdf